Armand Haye, ontwerpbureau voor grafische- en cartografische producten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer: 34223343.

Copyright © 2008 - Armand Haye.
Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Armand Haye worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.